Inicijativa prema Vladi KS-premijeru da se sredstva planirana u Budžetu Kantonalne uprave civilne zaštite KS za 2023. godinu u iznosu od 200.000 KM isplati vatrogasnim društvima na području KS