"Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da mi odgovoori da li je tačno da su neke osobe članovi u 4-5 školskih odbora u osnovnim školama Kantona Sarajevo. Također vas molim da mi dostavite spisak osoba koji su predstavnici Minis