Inicijativa za “iscrtavanje horizontalnog obilježja zabrane parkiranja ispred ulaza u dvorište i stambeni objekat na adresi Obala Kulina bana 17”.

Vildana Bešlija
Pitanje

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu za “iscrtavanje horizontalnog obilježja zabrane parkiranja ispred ulaza u dvorište i stambeni objekat na adresi Obala Kulina bana 17”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da