inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade "da izvrši analize i utvrdi postojanje potrebe za uvođenjem dvokratnog radnog vremena u vrtićima JU ''Djeca Sarajeva''.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Avdibegović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu kako slijedi:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da izvrši analize i utvrdi postojanje potrebe za uvođenjem dvokratnog radnog vremena u vrtićima JU ''Djeca Sarajeva''.
Obrazloženje:
Uzimajući u obzir da se mnogi roditelji danas bave zanimanjima koja zahtijevaju dvokratno radno vrijeme i dezurstva, tako da radni dan nerijetko zavrsava u kasnim vecernjim satima, predlazem da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u roku od 30 dana provede anketu u vrtićima JU ''Djeca Sarajeva'' i utvrdi da li su roditelji zainteresovani za organizovanjem rada u dvije smjene.
Neusklađenost radnog vremena javnih predskolskih ustanova sa radnim vremenom roditelja znacajno otezava organizaciju porodice i utice na kolicinu kvalitetno provedenog vremena njenih clanova. Na osnovu rezultata ankete moći će se utvrditi eventualna potreba za organizovanjem popodnevne smjene u određenim vrtićima. Takođe, predlažem da se minimalno polugodišnje pruži mogućnost roditeljima da se izjasne kakvo im radno vrijeme vrtića odgovara, kako bi se isto moglo maksimalno prilagođavati potrebama roditelja.

Odgovor: 

Odgovor Ministartsva za obrazovanje, nauku i mlade na inicijativu zastupnice nalazi se u prilogu.