Pokrećem apel, inicijativu, želju za obezbjeđenjem sredstava za nastavak rada Dnevnog centra za djecu koja borave na ulici. Vrlo često svratim u taj centar i vidim napor, entuzijazam svih uposlenika u tom centru.

Zukić Amir
Inicijativa

„Pokrećem apel, inicijativu, želju za obezbjeđenjem sredstava za nastavak rada Dnevnog centra za djecu koja borave na ulici. Vrlo često svratim u taj centar i vidim napor, entuzijazam svih uposlenika u tom centru, međutim, trenutno su nedostatna sredstva za nastavak rada i upućujem inicijativu da se u okviru Centra za socijalni rad ili centra za brigu o maloljetnicima, ovo bude jedan depadans ili odjeljenje, kako bi nastavilo sa radom. Taj centar bi trebalo i veći prostor obezbjediti i raditi. Sigurno dio djece o kojima oni vode brigu ne čine loše stvari i kriminalne radnje i trebe obezbjediti uvjete za nastavak i razmotriti mogućnost za većim i kvalitetnijim radom. Nadam se da će biti razumijevanja kod ministrice Memić i kod premijera i da će izaći u susret ovoj inicijativi“.