Inicijativa za rekonstrukciju ulica na području Općine Centar Sarajevo.