Zastupničko pitanje: “Da li su u toku bilo kakve aktivnosti na modernizaciji JU Biblioteke Sarajeva, jačanju ljudskih resursa ove ustanove, te rekonstrukcija dotrajalih objekata?”

Senad Hasanović
Pitanje

Zastupnik Senad Hasanović na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Da li su u toku bilo kakve aktivnosti na modernizaciji JU Biblioteke Sarajeva, jačanju ljudskih resursa ove ustanove, te rekonstrukcija dotrajalih objekata?”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 4 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da