„Da li je ova instrukcija zakonita i da li operativni podaci prikupljeni na ovaj način mogu uticati na rad tužilaštva i policije npr. ometanje istraga ili na neki drugi način?“

Pindžo Mirsad
Pitanje

Na osnovu kojih propisa je ministar donio instrukciju o hitnom, tekućem i povremenom izvještavanju u kojoj je utvrdio obavezu izvještavanja njega i sekretara ministarstva o poslovima koji su isključivo operativnog karaktera za koje ministar i sekretar nemaju ovlaštenja, a posebno imajući u vidu činjenicu da istragama i drugim operativnim radnjama neposredno rukovode tužilaštvo i uprava policije?“

„Da li je ova instrukcija zakonita i da li operativni podaci prikupljeni na ovaj način mogu uticati na rad tužilaštva i policije npr. ometanje istraga ili na neki drugi način?“