Zastupničko pitanje: U kojoj je fazi proces utopljavanja vrtića „Slavuj“, koji se nalazi na listi objekata za utopljavanje u sklopu projekta povećanja energijske efikasnosti javnih objekata u Kantonu Sarajevo?