inicijativu „da Ministarstvo privrede pripremi Prijedlog odluke o otpisu kamata korisnicima poljoprivrednih kredita koje je tokom 1998. i 1999.godine plasiralo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo“

Hamed Aljović
Inicijativa

Zastupnik Hamed Aljović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „da Ministarstvo privrede pripremi Prijedlog odluke o otpisu kamata korisnicima poljoprivrednih kredita koje je tokom 1998. i 1999.godine plasiralo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo“.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva privrede nalazi se u prilogu.