Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu Komunalne Privrede da se očisti prostor Pionirske Doline.

Igor Stojanović
Inicijativa

Zastupnik Igor Stojanović na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu Komunalne Privrede da se očisti prostor Pionirske Doline.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da