Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva.