Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo.

Sead Milavica
Inicijativa

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se oformi stručno tijelo na
nivou Kantona Sarajevo koje bi vršilo verifikaciju lokacija privatnih, stambenih i
drugih objekata koje u svom sastavu sadrže azbest cementni materijal opasan po život
građana, sa ciljem stvaranja baze podataka radi daljih planiranja aktivnosti.

Postavljeno dana: 
Utorak, 13 Juli, 2021
Pošalji mail: 
Ne