Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo da u skladu sa Strategijom za mlade Kantona Sarajevo za period 2019.-2023. godina pristupi imenovanju službenika za mlade u svakom resornom ministarstvu.