Zastupnička inicijativa za postavljanje kamera za videonadzor na poručju općine Hadžići na određenim lokacijama.

Admela Hodžić
Inicijativa

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za postavljanje kamera za videonadzor na poručju općine Hadžići na sljedećim lokacijama:

1. Raskrsnica ulica Hadželi – Igmanska (kružni tok)
2. Raskrsnica ulica Igmanska - Žunovačka
3. Raskrsnica ulice Hadželi – magistralnog puta M-17 (naspram hotela „Seos“)
4. Raskrsnica ulice magistralni put M 17 – skretanje za PC „Bingo“
5. Raskrsnica ulice magistralni put M 17 – ulica Bjelašnička (Benzinska pumpa „Hifa“)
6. Javne površine u blizini Osnovne škole „Hadžići“ u ulici Zlatnih Ljiljana
7. Ulica Hadželi od Osnovne škole „“Hadžići“ – do migrantskog kampa „Ušivak“

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Mart, 2019