Pitanje: Da li postoje bolesti uslijed kojih se vakcinacija protiv COVID-19 ne preporučuje?