Pitanje upućeno Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo.

Semir Halilović
Pitanje

Zastupnik Semir Halilović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

„Koliko je novca još potrebno da bi se okončali projekti izgradnje i eksproprijacije zemljišta za sjevernu i južnu longitudinalu u Sarajevu, te u kojoj se sada fazi nalaze ova dva projekta s obzirom na različite izjave i planove koji govore o stepenu izgradnje i vremenskom roku okončanja ovog projekta?"

Proslijeđeno: