Prvo pitanje postavio bih našem ministru unutrašnjih poslova ks, s obzirom da se ovih dana kao jedna od aktuelnijih tema spominje u medijima, kako u pisanim tako i televizijskim, slaba i neadekvatna materijalno-tehnička opremljenost pripadnika MUP-a KS.

Efendić Faruk
Pitanje

Prvo pitanje postavio bih našem ministru unutrašnjih poslova ks, s obzirom da se ovih dana kao jedna od aktuelnijih tema spominje u medijima, kako u pisanim tako i televizijskim, slaba i neadekvatna materijalno-tehnička opremljenost pripadnika MUP-a KS. Takođe, aktom koji je upućen od strane sinidikata policije kantona sarajevo prema skupštini kantona, navode se takođe, određene negativnosti u pogledu kvaliteta opremljenosti policijskih snaga u smislu nedovoljnih i zastarjelih sredstava za rad, postupka nabavke uniformi za policijske službenike i sl.