U prethodnom periodu dosta se govorilo o uklanjanju pasa lutalica sa ulica Kantona Sarajevo i vidim iz izvještaja da Vlada često raspravlja o ovom pitanju . Podržavam mjere Vlade na rješavanju ovog pitanja. Interesuje me da li je došlo do stvarnog smanj

Rasim Lakota
Pitanje

U prethodnom periodu dosta se govorilo o uklanjanju pasa lutalica sa ulica Kantona Sarajevo i vidim iz izvještaja da Vlada često raspravlja o ovom pitanju .

Podržavam mjere Vlade na rješavanju ovog pitanja.

Interesuje me da li je došlo do stvarnog smanjenja broja pasa lutalica na ulicama Kantona Sarajevo, šta Vlada Kantona trenutno poduzima na tom planu i kada se očekuju konkretni i vidljivi rezultati na ovom planu ?

Ujedno tražim informaciju koju treba da pripremi Ministarstvo pravde i uprave, a odnosi se na broj eventualnih tužbi građana zbog ujeda pasa lutalica i koji se iznosi potražuju po tom osnovu .

Pitanje: