Zastupnička inicijativa “za izradu Registra zelenih javnih površina”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za izradu Registra zelenih javnih površina”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 5 Februar, 2019