Da li je Uredba o izmjeni i dopunama uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo? Izmjena Uredbe uvodi novi termin “apartman - posebni dio stambenog, poslovnog

Damir Marjanović
Pitanje

Da li je Uredba o izmjeni i dopunama uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo? Izmjena Uredbe uvodi novi termin “apartman - posebni dio stambenog, poslovnog ili stambeno-poslovnog objekta koji ima status stambenog prostora”, kojeg ne prepoznaje navedeni Zakon u kojem su samo poznati termini „stambeni“ ili „poslovni prostor“.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 9 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da