Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, Ministrarstvu komunalne privrede,infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša i Općini Ilidža.

Zvonko Marić
Pitanje

Već nekoliko puta sam potencirao problem (ne)izgradnje Osnovne škole u naselju
Stup nukleus na Stupu! Odgovora nije bilo, zato ponavljam zastupničko pitanje i
zahtjevam odgovor u pisanoj formi u zakonskom roku!?
Poznato je da je u naselju Nukleus Stup, Regulacionim planom predviđena izgradnja
Osnovne škole. Međutim, vidljivo je da se sa realiziranjem onoga, što je ozakonjeno
Regulacionim planom, odugovlači. Neobjašnjivo je da se na tom planu nista konkretno
ne poduzima. Vrijeme prolazi, a spekulacije se umnožavaju. U predizbornom
vremenu, aktuelni načelnik je obećao realiziranje spomenutog kapitalnog projekta, ali
konkretne aktivnosti se ne poduzimaju! Sada se pominje promjena lokacije, zbog
postojanja neriješenog imovinskog pitanja na prvobitnoj lokaciji, ali se ne radi nista da
bi se spor riješio. No postoji bojazan stanovnika ovog naselja na Stupu, da ce se
eventualna izgradnja škole desiti na igralištu, za koje su opremu osigurali američki
ambasador Thomas Miller i njegova supruga. Ukoliko bi se desilo da se uništi to
igralište, to bi bilo protumačeno kao diplomatski skandal!!!
Treća moguća lokacija je na mjestu gdje je predviđen park. To bi bilo potpuno suludo,
jer bi i bez tog sadržaja u naselju, bile pretpostavke za GETO, bez mogućnosti da se u
budućnosti nešto popravi. Ako se desi da u dogledno vrijeme počne izgradnja
stambenih zgrada na prvobitnoj lokaciji, gdje je Regulacionim planom predviđena
izgradnja škole, onda ce biti potpuno jasno, zbog čega se odugovlači sa izgradnjom
Osnovne škole u naselju Nukleus Stup!
Podsjećam Vas, da u našoj tradiciji, kada se želi naglasiti neki hendikep, postoji
izreka, „To je kao selo bez škole!“. Ako se ima u vidu da je riječ o gradskoj četvrti,
koja ima ambiciju da bude urbano naselje, onda je svaki komentar suvišan!?

Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Ne