Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.

Admela Hodžić
Pitanje

Zastupnica Admela Hodžić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne