"Zašto se sanacini plan koji je sačinila firma ZOI 84, a usvojila Skupština Kantona Sarajevo 2014. godine nije provodio onako kako je planirano, zašto su nefakturisane investicije nakon usvajanja sanacionog plana naglo i iznenada postale fakturisane?"