Zastupničko pitanje upućeno Ljekarskoj komori Kantona Sarajevo.