Inicijativa prema Vladi KS i resornom Ministarstvu, da u saradnji sa KJKP "ViK" poduzmu potrebne aktivnosti kako bi se riješili problemi neadekvatnog skladištenja,transporta i korištenja gasnog hlora,te problem nedovoljnog broja podataka o kvalitetu vode.

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

Zastupnica Mersiha Mehmedagić je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, uputila inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom Ministarstvu, da u saradnji sa KJKP "Vodovod i kanalizacija" poduzmu potrebne aktivnosti kako bi se riješili problemi neadekvatnog skladištenja, transporta i korištenja gasnog hlora, te problem nedovoljnog broja podataka o kvalitetu vode."

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.