Zastupničko pitanje vezano za organizaciju “Povorke ponosa”.

Admela Hodžić
Pitanje

Zastupnica Admela Hodžić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za organizaciju “Povorke ponosa”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da