Zastupnička inicijativa za izmjenu UREDBE 0 OBIMU, USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA OSIGURANIH LICA KANTONA SARAJEVO NA MEDICINSKA SREDSTVA.