Inicijativa da se radovi na dijelu Južne longitudinala II faza (kružni tok), dovedu do kraja i da se saobraćajnica u Olovskoj ulici dovrši, a građanima ulica Olovska, Posavska, Milinkladska i Novopazarska omogući nesmetan prolaz do svojih kuća.

Samir Suljević
Inicijativa

Zastupnik Samir Suljević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se radovi na dijelu Južne longitudinala II faza (kružni tok), dovedu do kraja i da se saobraćajnica u Olovskoj ulici dovrši, a građanima ulica Olovska, Posavska, Milinkladska i Novopazarska omogući nesmetan prolaz do svojih kuća.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019