- Da li je urađena studija o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja i izgradnje tvornice peleta? - Ukoliko je studija urađena, ko je radio studiju, a ko je radio reviziju studije? - Ukoliko je studija urađena, šta je studija pokazala? - Ukoliko je st

Sanela Klarić
Pitanje

- Da li je urađena studija o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja i
izgradnje tvornice peleta?
- Ukoliko je studija urađena, ko je radio studiju, a ko je radio reviziju studije?
- Ukoliko je studija urađena, šta je studija pokazala?
- Ukoliko je studija urađena, da li je Vlada KS razmatrala i prihvatila studiju?
- Ukoliko je studija urađena i prihvaćena, koji su dalji koraci; šta je sa osnivačkim
aktima, lokacijom za izgradnju tvornice i drugim?

Postavljeno dana: 
Petak, 24 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da