"Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice da mi odgovori kada je kod ovog Ministarstva pokrenut i kada će biti završen upravni postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata/udruženja za djelatnost osnovnog odgoja i ob

Hamed Aljović
Pitanje

"Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice da mi odgovori kada je kod ovog Ministarstva pokrenut i kada će biti završen upravni postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata/udruženja za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH?"