Inicijativa "da se pripadnicima MUP-a KS vrati ustavni izgled jedinstvene policijske uniforme svih policijskih snaga u FBIH, kao i oznake koje se nose na uniformi".

Rasim Lakota
Inicijativa

Zastupnik Rasim Lakota je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu "da se pripadnicima MUP-a KS vrati ustavni izgled jedinstvene policijske uniforme svih policijskih snaga u FBIH, kao i oznake koje se nose na uniformi".