Zastupnička inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17).

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17).

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne