Podnosim inicijativu da se sačini službena i detaljna analiza o stanju zaposlenosti maladih u KS