Zastupnička inicijativa vezana za Plan upravljanja otpadom Kantona Sarajevo i njegovoj realizaciji.

Jasna Duraković
Inicijativa

Zastupnica Jasna Duraković na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezanu za Plan upravljanja otpadom Kantona Sarajevo i njegovoj realizaciji.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 31 Januar, 2019