Zastupničko pitanje kojim se traži dostavu određenih informacija od Kantonalnog stambenog fonda.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kojim se traži dostavu određenih informacija od Kantonalnog stambenog fonda.

Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne