Ljubazno molim za tumačenje i mišljenje vezano za Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje (Službene novine FBIH 88/12). Da li su granice I i II zone člano

Damir Filipović
Pitanje

Ljubazno molim za tumačenje i mišljenje vezano za Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje (Službene novine FBIH 88/12).

Da li su granice I i II zone članom 6. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje (Službene novine FBIH 88/12) striktno definisane

Postavljeno dana: 
Petak, 29 Juli, 2022
Pošalji mail: 
Ne