Zastupnička inicijativa Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zahvaljujem na odgovoru akt broj 14-02-04-03784/20 od 22.09.2020. godine. Molim da nastavite nadzor na pomenutoj adresi, te molim da mi se pojasne sljedeće stvari:

1. Praksa Kantonalne uprave za inspekcijske poslove shodno postignutom dogovoru sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša dana 02. i 05.06.2020. godine radi ekonomičnosti postupka po zastupničkim inicijativama/pitanjima, shodno kojem prvo Ministarstvo izvrši nadzor u skladu članom 67. stav 1. tačke b.,c. i d. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo br. 19/17 i 17/18), zašto je u slučaju zgrade Ejuba Sarajkića 6 učinjeno drugačije, te je nadzor KUIP-a obavljen dana 18.09.2020. a nadzor Ministarstva tek krajem novembra 2020. godine?

2. Zašto se nije izvršio nadzor po pitanju popravke i redovnog servisa protivpožarne instalacije i protivpožarnih aparata u zgradi za 2019. godinu, uključujući i pregled hidrantske mreže shodno članu 29. stav (2) tačke n) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17)?”

3. Zašto ste zanemarili činjenicu da upravnik OKI Upravitelj nije izvršio preglede hidrantske mreže u 2019 i 2020. godini što mu je bila dužnost bez obzira u kakvom stanju je preuzeo od strane prethodnog upravnika, a naročito šta je poduzeo po pitanju njegovog osposobljavanja zbog čega su dovedeni u opasnost životi i imovina etažnih vlasnika u slučaju požara?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Januar, 2021
Pošalji mail: 
Da