Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje edukacije nastavnika u oblasti usvajanja novih praksi definisanih kurikuralnom reformom. Kako i na koji način i u kojem vremenskom okviru je izvršena ova edukacija ?

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje edukacije nastavnika u oblasti usvajanja novih praksi definisanih kurikuralnom reformom. Kako i na koji način i u kojem vremenskom okviru je izvršena ova edukacija ?

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 21 Septembar, 2023
Pošalji mail: 
Da