Zastupnička inicijativa Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS da preispita da li su školska područja definisana u skladu sa osnovnim principom iz člana 54., st.(3).

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS da preispita da li su školska područja definisana u skladu sa osnovnim principom iz člana 54., st.(3) „da se učenicima omogući pohađanje škole koja je najbliža njihovom mjestu stanovanja“. Posebno tražim pojašnjenje ovog principa za slučajeve u kojima je đacima bliža škola susjedne općine nego škola definisana školskim područjem matične općine.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 18 April, 2019
Pošalji mail: 
Da