Zastupničko pitanje: • Ambulanta u Rosuljama je trebala početi sa radom krajem 2018. godine, zašto nije i kada je plan da se ista otvori?

Danijela Kristić
Pitanje

Zastupnica Danijela Kristić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Ambulanta u Rosuljama je trebala početi sa radom krajem 2018. godine, zašto nije i kada je plan da se ista otvori?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da