Zastupnička pitanja vezana za obavijest o produženju roka do 30.4.2020. godine za prijavu poreza svim poreskim obveznicima i izmjeni načina rada.