Pitanje vezano za Dom penzionera u Nedžarićima.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ Na osnovu inicijative koju je uputio zastupnik Bajrović, nadovezujem se te pitam šta je sa zgradom doma penzionera u Nedžarićima, to je stečeno pravo penzionera a ne milostinja te zgrada treba da im se vrati. Vlasti to ne čine te je prisutna sumnja da je neko želi privatizovati zbog atraktivne lokacije. Na osnovu svega navedenog ponovo tražim da mi se dostavi odgovor na pitanje koje sam postavio na jednoj od sjednica u vezi doma penzionera u Nedžarićima.“

Proslijeđeno: