Pokrećem inicijativu u ime građana sa područja MZ Čengić Vila I, da se reguliše i obezbijedi parking prostor za stanare zgrade u ulici Džemala Bijedića od broja 38 do 42.

Efendić Faruk
Inicijativa

Pokrećem inicijativu u ime građana sa područja MZ Čengić Vila I, da se reguliše i obezbijedi parking prostor za stanare zgrade u ulici Džemala Bijedića od broja 38 do 42. Građani sa ovog područja prisljeni su parkirati na nedozvoljenom mjestu odnosno na pločniku.
Osim toga, gosti obližnjeg kafića kao i konzumenti teretane u Centru za mlade svojim vozilima zagušuju jedini prostor ispod same zgrade gdje je moguće parkirati, te svojim vozilima onemogućavajui bezbjedno kretanje pješaka. Iniciram prema resornom ministarstvu za saobraćaj KS, da izda posebno odobrenje stanarima za parkiranje na navedenom području izdavanjem posebnih odobrenja i postavljanjem znaka za zabranu parkiranja i zaustavljanje za ostale učesnike u saobraćaju, ili da se između zgrade i Centra za mlade sagradi parking prostor isključivo za potrebe stanara (uz rampu i mjesečnu naknadu rampe), kao što je to urađeno i za susjednu zgradu. U protivnom oduzimaju se prava građana sa ovog područja na legalne parkinge čime ih se svjesno gura u kažnjivu zonu.

Proslijeđeno: