Zastupnička inicijativa vezana za pregled saobraćajnica u nadležnosti Ministarstva saobraćaja i Direkcije za ceste Kantona Sarajevo.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:
• Zbog velikog broja primjedbi građana općine Ilidža na ne održavanje putnog pojasa na području cijele općine pokrećem inicijativu da mi Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo dostave pregled saobraćajnica iz njihove nadležnosti održavanja na području općine Ilidža.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da