Zastupnička inicijativa upućena Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne