Zastupnička inicijativa upućena Vladi Kantona i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.

Bilsena Šahman
Inicijativa

Zastupnica Bilsena Šahman na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Svakodnevno smo svjedoci vrlo mučnih scena kako naši građani koji su u stanju socijalne potrebe rove po kontejnerima da bi preživjeli. To navodi na razmišljanje na koji način ublažiti probleme siromašnih građana koji nisu u mogućnosti da obezbjede sebi i svojim porodicama egzistenciju. U nizu opcija i razmišljanja čini mi se kao svrsishodna ideja da javne ustanove prije svega, pa čak i privatni restorani umjesto da bacaju hranu, zašto ne bi ponudili na raspolaganje tim ugroženim članovima našega društva.
Mislim da bi ova ideja imala smisla ukolio bi bila iskordinirna na adekvatan način i sa jasnim ciljevm, naprimjer sa nevladinim organizacijama, da i sami korisnici mogu doći po svoj obrok. Zato ovu inicijativu upućujem prevashodno Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS ali i Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje”.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da