Pokretanje inicijative da se i izvrše izmjene i dopune Odluke o držanju stoke na području Kantona Sarajevo

Igor Stojanović
Inicijativa

Predlažem da se pokrene inicijativa i izvrše izmjene i dopune Odluke o držanju stoke na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo",br.17/16) iz slijedećih razloga :

– Pogrešne primjene osnova na osnovu čega je donesena Odluka o držanju stoke na području

Kantona Sarajevo ( član 38. Zakona o stočarstvu “Službene novine FBiH br. 66/13);

– Nepotpunog i nedovoljno definisanog nadzora u sprovođenju i nadziranju odluke;

– Nepostojanje odgovornosti u smislu sankcija za nesprovođenje i nepoštivanje navedene odluke

– Zbog zastarjelih odluka općina u kojima nisu jasno definisane zone u kojima je dozvoljeno, odnosno zabranjeno držanje stoke, nepostojanje kartografskog prikaza zona

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 9 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Da