Zastupničko pitanje: Da li ste imenovali Zdravstveni savjet MZ KS i ako jeste, ko su članovi? Imate li informaciju, da li su sve općine u Kantonu Sarajevo imenovale svoje zdravstvene savjete, što im je zakonska obaveza?