Zastupničko pitanje: - Šta je Ured uradio sa zaprimljenom prijavom vezanom za pripremu i provođenje javne nabavke rezervnih dijelova za vozila MAN u KJP "RAD"? Da li su utvrđene određene nezakonitosti u navedenom predmetu?